Istoricul bisericii ortodoxe - partea a V-a

Eforturile conducerii parohiei s-au îndreptat din acest moment spre demararea lucrărilor de pictare a bisericii. În 16 aprilie 1978 preotul paroh Ilie Stoca prezintă consiliului parohial devizul pentru pictarea bisericii, care fuse-se întocmit de pictorul Petru Iacobescu. Devizul preciza că lucrările vor costa 85.000 de lei, la care se adăuga suma de 7.000 de lei pentru aureolele poleite cu schlagmetall, precum şi un premiu acordat pictorului executant reprezentând 10% din valoarea lucrării, în cazul în care Comisia de recepţie definitivă considera că lucrarea merită a fi premiată. Consiliul parohial aprobă devizul şi astfel sunt înaintate actele necesare Consiliului Arhiepiscopesc, care vor fi aprobate în data de 21 aprilie 1978. În şedinţa Comisiei de pictură bisericească a Administraţiei Patriarhale din 13 octombrie 1978 a fost avizat favorabil devizul lucrărilor de pictură de la biserica parohiei Giarmata Vii, prin actul nr. 12964/1978, aceasta fiind obligată să organizeze licitaţia la care să participe cel puţin cinci pictori cu calificativul corespunzător categoriei parohiei, din care apoi să se aleagă pictorul căruia să i se încredinţeze lucrarea. Ca urmare, consiliul parohial a trimis invitaţii mai multor pictori, fiind specificat în fiecare din aceste invitaţii că lucrarea trebuia executată în frescă, pe o suprafaţă de 444 m², iar valoarea acesteia era de 85.000 de lei. La licitaţia care urma să aibă loc în 11 februarie 1979 au fost invitaţi pictorii: Victor Jurca, Gheorghe Ciobanu, Ioan Căzilă, Vasile Muntenu, Nicolae Popescu, Dan Căceu şi Ieremia Profeta. Oferte au mai fost primite şi de la pictorii Guriţă State şi Negoi Victor.
Eforturile preotului Ilie Stoca nu s-au oprit însă aici: el a încercat să găsească o posibilitate mai puţin costisitoare de a realiza această lucrare. În urma nenumăratelor încercări, acesta a reuşit să pună în valoare o variantă deosebit de convenabilă, respectiv realizarea lucrării de către un număr de optsprezece candidaţi la titlul de pictor şi zugrav bisericesc care să execute gratuit această lucrare. Comisia de pictură bisericească aprobă propunerea prin adresa nr. 5770/1979 şi hotărăşte ca echipa de optsprezece candidaţi să înceapă lucrările în 15 mai 1979. Delegatul comisiei care urma să supravegheze buna desfăşurare a lucrărilor a fost pictorul Iosif Vassu, care trebuia să primească din partea parohiei o retribuţie de 10.000 de lei, precum şi suportarea cheltuielilor de transport, masăşi cazare.
Rezolvându-se problema pictorilor, trebuia ca oficiul parohial să se îngrijească de pregătirea suprafeţelor ce urmau a fi pictate. Prin urmare, în 14 aprilie 1979 s-a preluat schela ce aparţinea Protopopiatului Timişoara şi s-a trecut la înlăturarea tencuielii care nu era corespunzătoare148. Au fost apoi angajaţi zidarii: Ion Mânzatu, Gheorghe Ilieş, Gheorghe Şelaru şi Vasile Popovici pentru a efectua tencuirea pregătitoare straturilor de frescă. Aceştia au fost plătiţi cu suma de 8.000 de lei, iar lucrarea trebuia să fie efectuată între 3 şi 10 mai 1979.
Pictarea bisericii s-a desfăşurat în bune condiţii, astfel că în 8 iunie 1979 aceasta a fost finalizată, respectându-se întru totul devizul iniţial. În ciuda faptului că pictura a fost realizată de optsprezece persoane, ea are un caracter unitar, situându-se pe linia tradiţională a picturii bizantine din ţara noastră.
Icoana Sfintei Treimi
Icoana Sfintei Treimi

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.