Monografie Giarmata Vii Uberland / Aspecte ale vietii sociale, culturale, sportive si politice de dupa Revolutia din 1989

Viaţa politică şi administrativă

Localitatea Giarmata Vii nu a funcţionat până în prezent ca o unitate administrativă de sine stătătoare, ea a depins între anii 1806-1956 de comuna din care a luat fiinţă – Giarmata, iar din 1956 până în prezent, de comuna Ghiroda.

Chiar dacă acest „grup de care” nu a fost declarat niciodată sat în sensul legii şi în conformitate cu regulamentele legilor administrative, totuşi a dus o viaţă de sat cu totul aparte, având destinat un locuitor ce îndeplinea toate atribuţiile unui ajutor de primar sătesc. Singura încercare cunoscută a acestei aşezări de a deveni comună se înregistrează în 1948, aprobată, iniţial, de Prefectura Timiş-Torontal, dar respinsă ulterior de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală a Administraţiei. Noua împărţire administrativteritorială plasează localitatea Giarmata Vii, începând din 1956, ca sat aparţinător de comuna Ghiroda şi, implicit, dependent de administraţia locală a
comunei Ghiroda.
Din studierea arhivei Primăriei Ghiroda şi din Arhivele Statului am alcătuit lista preşedinţilor Sfatului Popular (Consiliul Popular), numiţi de judeţeana de partid şi care au condus treburile comunei Ghiroda din 1956 şi până la Revoluţia din decembrie 1989:

 1. Podeanu Mihai 1954-1958
 2. Csurgo Alexandru 1960-1967
 3. Botoca Cornel 1967-1972
 4. Lupu Ioan 1972-1976
 5. Andrei Florica 1976-1979
 6. Doran Maria 1979-1981
 7. Popeneciu Ecaterina 1981-1984
 8. Şoşdean Viorica 1984-decembrie 1989

Vicepreşedinţi ai Sfatului Popular din aceeaşi perioadă au fost: Botoca Cornel, Secoşan Petru, Moldovan Traian (din Giarmata Vii) şi Nenadov Viorel.
Revoluţia română din anul 1989 a fost, efectiv, o erupţie socială cu un autentic caracter popular şi naţional. Ea a atins rapid o fază explozivă, în câteva zile la Timişoara şi în scurt timp la Bucureşti, extinzându-se în aproape toate centrele importante ale ţării.
În ziua de 22 decembrie 1989, un elicopter, în care se afla Nicolae Ceauşescu, cel care a condus ţara timp de 25 de ani, decola de pe acoperişul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Dictatorul fugea îngrozit de mulţimea dezlănţuită, care luase cu asalt sediul puterii. Era un moment istoric. Evenimentele care au urmat au dus la dizolvarea tuturor structurilor de putere ale clanului Ceauşescu (guvern, Consiliul de Stat), care din acel moment îşi încetau activitatea, şi la constituirea Frontului Salvării Naţionale, un organism care se sprijinea pe armata română şi care grupa toate forţele „sănătoase” ale ţării, fără deosebire de naţionalitate. Întreaga putere în stat era preluată de Consiliul Frontului Salvării Naţionale, care totodată recomanda constituirea de consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale F.S.N. ca organe ale puterii locale şi măsuri pentru asigurarea desfăşurării normale a întregii vieţi economice şi sociale.
Lucrurile se mişcă repede şi în Giarmata Vii, unde se constituie un consiliu local al F.S:N. avându-i în componenţă pe următorii: Lombrea Silvius, Mereu Victor, Iepure Emil, Pârtioc Alexandru (la acea vreme preotul parohiei), Moldovan Traian. De asemenea, la nivelul comunei Ghiroda se constituie un consiliu al F.S.N., care hotărăşte destituirea tuturor celor care ocupaseră funcţii în fosta administraţie comunistă şi numirea d-lui Nenadov Viorel în funcţia de primar al comunei Ghiroda. Dl. Nenadov era la acea vreme inginer constructor, fiu al satului, tatăl său fiind asistent veterinar în comună de foarte mulţi ani. În vara anului 1990, se ia hotărârea înfiinţării, datorită volumului mare de activitate, a unui post de viceprimar (comuna avea aprox. 5.000 de locuitori), cu condiţia ca persoana aleasă să fie din satul Giarmata Vii. La data de 1 septembrie 1990 este ales de către consiliul local al F.S.N. Giarmata Vii, pentru a ocupa acest post, dl. Trănişan Dan. La începutul anului 1991, apare Legea 18/1991 privind reforma agrară în România, urmând ca toţi cei îndreptăţiţi să-şi redobândească pământurile de la fostele C.A.P.-uri sau cele confiscate abuziv de sistemul comunist. Presimţind că vor exista nemulţumiri în rândul locuitorilor şi nedorind să aibă conflicte cu aceştia, dl. Nenadov demisionează din funcţia de primar. În martie 1991 este numit de către Prefectura judeţului Timiş dl. Trănişan Dan în funcţia de primar al comunei Ghiroda, fără însă ca o altă persoană să fie numită viceprimar pe postul rămas vacant. Astfel, administraţia comunei Ghiroda avea următoarea componenţă: Trănişan Dan – primar, Stoia Nicola – secretar (astăzi decedat), Moldovan Traian, Toroc Ana, Toroc Ioan, Cotoară Ioan – membri al Consiliului Local al comunei Ghiroda. Mandatul d-lui Trănişan Dan expiră la data de 31 martie 1992, când au loc primele alegeri libere şi democratice de după Revoluţie.
Lista primarilor şi viceprimarilor din comuna Ghiroda, dar cu jurisdicţie şi asupra localităţii Giarmata Vii, de la primele alegeri din martie 1992 până în prezent este următoarea:

PRIMARI

 1. Chimiveş Ioan – independent, 1992 martie-octombrie
 2. Miloş Petru – primar interimar Convenţia Democratică, 1992 octombrie – 1993 martie
 3. Gligor Remus – independent, 1993 martie – 1996 iunie
 4. Cinca Vasile – Convenţia Democratică, 1996 iunie – 2000 iunie
 5. Cinca Vasile – Convenţia Democratică, 2000 iunie – 2004 iunie
 6. Cinca Vasile – Partidul Social Democrat, 2004 iunie – prezent (2006)

VICEPRIMARI

 1. Miloş Petru – Convenţia Democratică, 1992 martie-octombrie
 2. Miloş Petru – Convenţia Democratică, 1993 martie – 1996 iunie
 3. Bontea Ioan – P.L.’93, 1996 iunie – 2000 iunie
 4. Roibu Ştefan – P.N.Ţ.C.D., 2000 iunie – 2000 noiembrie
 5. Bontea Ioan – P.N.L., 2000 noiembrie – 2004 iunie
 6. Bontea Ioan – P.N.L., 2004 iunie – prezent (2006)

Notarii şi apoi secretarii Sfatului Popular (Consiliului Popular) şi secretarii Consiliului Local al comunei Ghiroda din 1956 până în 1989 şi din 1990 până în prezent, au fost următorii:

 1. Tătaru Elisabeta 1954-1958
 2. Nicolae Ioan 1962-1973
 3. Maluş Livia 1973 aprilie – 1973 septembrie
 4. Schafer Nicolae 1973-1982
 5. Jivcov Jiva 1982-1983
 6. Dincă Ioan 1983-1984
 7. Nicola Stoia 1984-1996
 8. Spătar Vasile 1996-2001
 9. Prilipceanu Sorin 2001-prezent (2006)

Odată cu alegerile din martie 1992 a luat fiinţă şi Consiliul Local al comunei Ghiroda, organul legislativ al Primăriei, ales din patru în patru ani după cum urmează:

 • Legislatura 1992-1996: 15 consilieri aleşi din 3 formaţiuni politice
  Convenţia Democratică – 9 consilieri, din care 2 din Giarmata Vii: Beleuţă Gheorghe (P.N.L.) şi Sancira Gheorghe (P.N.Ţ.C.D.)
  Frontul Salvării Naţionale – 3 consilieri, toţi din Giarmata Vii: Bostan Ioan, Dumitrescu Ioan, Moldovan Traian
  Mişcarea Ecologistă din România – 3 consilieri, toţi din Ghiroda
 • Legislatura 1996-2000: 13 consilieri aleşi din 7 formaţiuni politice
  Convenţia Democratică – 4 consilieri, din care 2 din Giarmata Vii: Beleuţă Gheorghe (P.N.L.) şi Crişan Gheorghe (P.N.L.C.D.)
  Partidul Alianţa Civică – 2 consilieri (Sancira Gheorghe)
  Partidul Democraţiei Sociale din România – 1 consilier
  Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – 1 consilier
  Mişcarea Ecologistă din România – 1 consilier
  Partidul Unităţii Naţionale a Românilor – 1 consilier
  independent – 1 consilier (Moldovan Traian)
  Partidul Liberal ’93 – Bontea Ioan (Giarmata Vii), din iunie 1996 până în iunie 1998, când devine incompatibil şi este înlocuit de Giuchici Ionel.
 • Legislatura 2000-2004: 13 consilieri aleşi din 5 formaţiuni politice
  Convenţia Democratică 2000 – 5 consilieri
  Partidul Naţional Liberal – 2 consilier (Crişan Gheorghe)
  Partidul Social Democrat – 2 consilieri (Lombrea Silvius)
  Alianţa pentru România – 2 consilieri
  Partidul Umanist din România – 2 consilieri (Moldovan Traian)
  În urma şedinţei Consiliului Local Ghiroda din 1 iulie 2003, se constată starea de incompatibilitate a trei consilieri locali, în locul lor fiind aleşi alţi trei, dintre care doi din Giarmata Vii: Mereu Ioan şi Sancira Gheorghe (P.N.Ţ.C.D.).
 • Legislatura 2004-2008: 13 consilieri aleşi din 6 formaţiuni politice
  Partidul Social Democrat – 4 consilieri, dintre care 2 din Giarmata Vii: Lombrea Silvius şi Surdea Ioan
  Alianţa Dreptate şi Adevăr – 4 consilieri, dintre care 2 din Giarmata Vii: Agache Grigore şi Crişan Gheorghe (P.N.L.)
  Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – 2 consilieri
  Partidul România Mare – 1 consilier
  Partidul Umanist din România – 1 consilier
  Uniunea pentru Reconstrucţia României – 1 consilier

Consiliul Local îşi desfăşoară activitatea pe comisii şi în plen. În cadrul Consiliului Local Ghiroda există 3 comisii, ce cuprind principalele domenii de activitate:

Comisia pentru economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat:

 • Lombrea Silvius - PSD;
 • Crişan Gheorghe - PNL;
 • Botoca Sorin - PUR;
 • Giuchici Ionel - PD;
 • Chimiveş Ioan - PSD;
 • Cădariu Vasile - URR;
 • Roibu Ştefan - PNŢCD.

Comisia pentru administraţie locală, muncă şi protecţie socială, juridică, protecţia copilului, sănătate şi familie:

 • Posteuca Maria - PSD;
 • Agache Grigore - PNL;
 • Toroc Ioan - PNŢCD.

Comisia pentru ordine publică, cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, protecţia mediului:

 • Milutin Ionela - PRM;
 • Milin Ioan - PNL;
 • Surdea Ioan - PSD.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 2005-2006

În cadrul Primăriei Ghiroda funcţionează Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuţii pentru ambele localităţi – Ghiroda şi Giarmata Vii –, format din 18 membri, responsabili cu anumite activităţi specifice în cazul situaţiilor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, inundaţii, cutremure etc.).
Componenţa C.L.S.U. este următoarea:

 1. Cinca Vasile – primar, preşedinte C.L.S.U.
 2. Bontea Ion – viceprimar, vicepreşedinte C.L.S.U.
 3. Prilipceanu Sorin – secretar, secretarul C.L.S.U.
 4. Balintoni Graţian – inspector, şef serviciu C.L.S.U.
 5. Pleşa Daniela – consilier juridic, membru-responsabil cu legislaţia pe linia dosarelor
 6. Moşteoru Virginia – medic uman, membru-responsabil cu asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii
 7. Vasiloni Liliana – medic uman, membru-responsabil cu asistenţa medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii
 8. Paşca Fănel Dan – şef post de poliţie, membru-responsabil cu planificarea acţiunilor poliţiei
 9. Gligor Viorel – director şcoală, membru-responsabil cu educaţia şcolară
 10. Mermeze Ioan – preot, membru-responsabil cu asistenţa religioasă şi filantropică
 11. Ieroşan Alina – agent agricol, membru-responsabil cu activităţi de inventariere, evaluare, expertize pagube
 12. Giuchici Ionel – funcţionar S.C. Distrigaz S.A., membru-responsabil cu activitatea de distribuţie de gaze naturale
 13. Suciu Vasile – preot, membru-responsabil cu asistenţa religioasă şi filantropică
 14. Bejenariu Florica – şef contabil, membru-responsabil cu asigurarea logistică şi financiară
 15. Coptil Valentin – şef serviciu poştal, membru-responsabil cu coordonarea comunicaţiilor poştale
 16. Chimiveş Ioan – consilier local, membru-responsabil cu probleme de imagine şi mass-media
 17. Moldovan Traian – şef Agromec, membru-responsabil cu asigurarea utilităţilor publice.

ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI GHIRODA - 2006

 1. primar – Cinca Vasile
 2. viceprimar – Bontea Ion
 3. secretar – Prilipceanu Sorin
 4. economist – Bejenariu Florica
 5. consilier juridic – Pleşa Daniela
 6. operator rol – Toro Ioana
 7. inspector taxe şi impozite – Jurchiţa Ioan
 8. casier – Protopopu Gentilia
 9. casier – Ţipea Monica
 10. asistenţă socială – Păşcuţoiu Simona
 11. stare civilă – Nedin Bosilca
 12. secretar-dactilograf – Clincu Lavinia
 13. agent agricol – Iercoşan Alin
 14. bibliotecar – Mermeze Silvia
 15. urbanism – Raţcu Viorel
 16. promotor local – Sava Ciprian
 17. insp. sit. de urgenţă – Balintoni Graţian
 18. guard – Vârlan Garofina
 19. şofer – Zbengheci Dorian
 20. muncitor – Ionele Remus
 21. muncitor – Boha Ioan.
Primăria Comunei Ghiroda
Primăria Comunei Ghiroda
Primarul Cinca Vasile alături de viceprimarul Bontea Ioan şi alte oficialităţi locale
Primarul Cinca Vasile alături de viceprimarul Bontea Ioan şi alte oficialităţi locale

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.