Monografie Giarmata Vii Uberland / Aspecte ale vietii sociale, culturale, sportive si politice de dupa Revolutia din 1989

Corul bisericii ortodoxe

Strâns legată de activitatea Bisericii şi aflat într-o armonioasă completare este corul Bisericii. Vrednic de pomenire şi considerat pe bună dreptate ctitorul Parohiei Ortodoxe Giarmata Vii, părintele Doboş Filip a fost preocupat de la începutul servirii sale şi de activitatea corală a Bisericii, de numele lui legându-se şi înfiinţarea primului cor bisericesc din localitate.
Deşi nu se cunoaşte cu exactitate data înfiinţării corului, s-a consemnat faptul că în anul 1931 a susţinut două concerte religioase, iar veniturile încasate au fost donate bisericii. Totuşi, activitatea de bază a corului rămâne cea liturgică, respectiv răspunsurile la Sfânta Liturghie, concertele religioase fiind ocazionate doar de marile praznice şi de strângerea de fonduri.
Cel ce s-a ocupat cel mai mult în trecut de organizarea corului a fost cantorul Marinescu Gheorghe, absolvent al Conservatorului din Timişoara. Acesta a organizat şi condus două coruri: unul format din elevii şcolii din localitateşi altul format din adulţii parohiei. În anul 1938, corul Bisericii era format din 18 membri şi cânta în biserică la sărbătorile mai mari. În acelaşi an, corul susţinuse un concert religios pentru adunarea de fonduri necesare definitivării lucrărilor de construcţie a bisericii.
După 1941, când preotul Doboş Filip încetează activitatea şcolară, corul elevilor se desfiinţează, aceştia continuând totuşi să dea răspunsurile liturgice la unison. O reorganizare a corului de copii o face învăţătorul Butariu Miron în anul 1949, dar nu cunoaştem cât timp mai funcţionează acest cor.
Corul propriu-zis al bisericii, format din adulţi şi care a fluctuat ca număr între 10 şi 25 de persoane, mai este amintit până la pensionarea preotului paroh Doboş Filip (1949), după care se pare că se autodesfiinţează, în principal datorită lipsei de interes a conducătorilor de oficiu ce au urmat, corelat cu inexistenţa unei persoane pregătite din punct de vedere muzical care să pregătească şi să susţină o astfel de activitate.
În următoarea jumătate de veac nu se cunoaşte vreo activitate corală în cadrul Bisericii Ortodoxe din Giarmata Vii. Preoţii care au urmat au încurajat cântarea în comun a credincioşilor, în sensul participării tuturor la cântarea liturgică intonată la unison.
Odată cu venirea în parohie a preotului Suciu Vasile (1993), fiind şi profesor de religie la şcoala din localitate (1993-2000), activitatea corală şcolară renaşte prin înfiinţarea unui cor pe două voci care a susţinut nenumărate concerte în cadrul serbărilor şcolare, la marile sărbători religioase, la activităţile culturale organizate de Primăria Ghiroda, şi la invitaţia unor întreprinderi şi instituţii din Timişoara: Bega Pam, Întreprinderea de Ciorapi, Întreprinderea 1 Iunie, Banca Religiilor, Aeroportul Internaţional Traian Vuia, Tipografia Timpolis şi Comfemet Monica Giarmata Vii.
Reînfiinţarea propriu-zisă a corului Bisericii Ortodoxe are loc în anul 2004, când la iniţiativa mai multor familii tinere susţinute de preotul paroh, are lor o primă etapă a formării corului bisericii, care susţine un prim concert religios la Căminul Cultural din Ghiroda, în cadrul concertului de colinde „Lângă ieslea din Betleem” organizat de Primăria Ghiroda, Parohia Ortodoxă Ghiroda şi Consiliul Judeţean Timiş.
Concertul oficial al nou înfiinţatului cor al Bisericii Ortodoxe are loc în ziua de Crăciun – 25 decembrie 2004, după Sfânta Liturghie, în prezenţa unui public impresionant. A urmat apoi concertul susţinut la Căminul Cultural din Giarmata Vii, în cadrul spectacolului „Flori din câmpie”, a doua zi de Crăciun. Reacţiile deosebit de favorabile, chiar elogioase, au determinat continuareaşi diversificarea activităţii corale.
În anul 2005 au urmat noi concerte religioase în cadrul reuniunii corale „Cântările învierii”, la Căminul Cultural din Ghiroda, organizat de Primăria Ghiroda, Parohia Ortodoxă Ghiroda şi Consiliul Judeţean Timiş, apoi în prima zi de Paşti în Biserica Ortodoxă din Giarmata Vii. În acelaşi an, bisericile din Giarmata Vii şi Giulvăz, prin preoţii lor Suciu Vasile şi Budiul Valer, au organizat un duplex coral: mai întâi, corul din Giulvăz a cântat în Giarmata Vii, apoi corul din Giarmata Vii a cântat la Giulvăz, ocazie cu care s-a vizitatşi zona calamitată de inundaţii.
Au urmat apoi noi concerte în perioada Crăciunului la Ghiroda, Giarmata Vii şi Parohia Timişoara Cetate.
Cel mai emoţionant moment l-a constituit primirea corului nostru la reşedinţa mitropolitană din Timişoara de către Înalt Prea Sfinţia Sa dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, unde, cu vădită emoţie, au prezentat un mic concert de colinde. Întâlnirea cu Întâi Stătătorul Bisericii Bănăţene a fost pentru toţi membrii corului un moment unic, cu adânci reverberaţii în sufletele noastre.
În data de 1 aprilie 2006, Corul Bisericii Ortodoxe a efectuat un prim pelerinaj la câteva din minunatele mănăstiri bănăţene pe ruta Giarmata Vii, Lugoj, Mănăstirea Fârdea, Făget, Mănăstirea Româneşti, Parohia Româneşti, Valea lui Liman şi retur, prilej cu care a susţinut şi câte un miniconcert cu piese religioase în fiecare din bisericile şi mănăstirile în care a poposit.
Anul 2006 reprezintă pentru corul Bisericii Ortodoxe din Giarmata Vii anul marilor împliniri şi performanţe artistice. Biserica Ortodoxă în colaborare cu Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Consiliul Local Ghiroda a organizat în data de 14 mai 2006 reuniunea corală „Cântări Pascale”, ediţia I, manifestare ce s-a înscris sub egida activităţilor cultural-artistice ce marchează sărbătorirea a 200 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Giarmata Vii – Überland.
Au fost prezente la această manifestare mari personalităţi judeţene şi locale: Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Prea Cucernicul părinte Miculescu Aurel, vicarul Arhiepiscopiei Timişoarei, Prea Onoratul părinte Bude Ioan, protopopul Timişoarei, dl. diplomat Hrenoschi Răzvan, reprezentantul Consiliului Judeţean Timiş, dl. Cipu Ciprian, directorul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, dl. viceprimar Bontea Ioan, dl. academician Otiman Ion Păun, dl. decan Lăzureanu Aurel, d-na director Vlaicu Claudia, consilieri locali din Giarmata Vii şi Ghiroda la care s-a adăugat întreaga suflare creştinească a comunităţii din Giarmata Vii. Manifestarea culturală s-a desfăşurat la Căminul Cultural, reunind 7 coruri ortodoxe din: Buziaş, Gătaia, Ghiroda, Recaş, Româneşti, Giarmata Vii şi corul Facultăţii de Teologie din Timişoara. Reuniunea a fost deschisă şi închisă de corul din Giarmata Vii, apreciat în mod deosebit de întreg auditoriul. Manifestarea s-a încheiat cu o agapă creştină, la care au participat cei peste 350 de corişti şi invitaţi.
Tot în primăvara acestui an, Biserica Ortodoxă Giarmata Vii, împreună cu Biserica Ortodoxă din Sân-Mihaiul Român (Locve) – Serbia au organizat un duplex coral prin preoţii parohi Suciu Vasile şi Budiul Valer. Corul din Sân-Mihai s-a deplasat la Giarmata Vii în 26 martie 2006, susţinând atât răspunsurile liturgice, cât şi un miniconcert religios. Vizita corului din Giarmata Vii în Sân-Mihai s-a materializat în 28 mai, unde, pentru prima oară, corul, sub conducerea profesorului Gligan Marius, a cântat prima parte din Sfânta Liturghie, iar în încheiere a oferit un bogat program artistic cu piese pascale, religioase, patriotice şi populare.
Ziua de 11 iunie 2006 – Praznicul Rusaliilor – marchează prima Sfântă Liturghie cântată parţial de corul nostru în Biserica Ortodoxă din Giarmata Vii. Marea provocare a corului o constituie cântarea întregii Sfinte Liturghii, în prima zi de Crăciun a acestui an.
Corul Bisericii Ortodoxe din Giarmata Vii este pregătit şi condus de preotul Suciu Vasile şi de dl. profesor Gligan Marius, absolvent al Facultăţii de Teologie-Istorie din Timişoara şi prezintă câteva particularităţi demne de subliniat: este format exclusiv din tineri între 20 şi 45 de ani, cu excepţia a doi tineri toţi fiind familii. Această grupă de vârstă reprezintă, aşa cum spunea Prea Sfinţia Sa Lucian Lugojanu, prezent la una din reprezentaţiile corului nostru, veriga lipsă din cadrul Bisericii Ortodoxe, care leagă generaţia tânără de cea vârstnică. Dar cea mai spectaculoasă particularitate a corului o constituie acompaniamentul muzical- orchestral pentru piesele religioase, patriotice şi populare, întrucât toţi membrii formaţiei de muzică populară din Giarmata Vii, condusă de dl. Surdea Miron, fac parte din corul bisericii. În cadrul concertelor se folosesc ca acompaniament următoarele instrumente: orgă electronică – Daniel Milutin, acordeon – Sarchiz Gheorghe şi saxofon sopran – Surdea Miron.
Corul Bisericii Ortodoxe este format din 40 de persoane şi se doreşte în viitor creşterea numărului până la 50.
Membrii Corului Bisericii Ortodoxe Giarmata Vii: Bontea Ion, Bontea Marinela, Câmpean Alexandra, Câmpean Ciprian, Cărăşel Otilia, Cărăşel Vasile, Cismadia Emil, Cismadia Eva Lăcrămioara, Crişan Marius- Ştefan, Gligan Cristina- Simona, Gligan Marius- Vasile – dirijor, Laza Claudia, Laza Dan, Miloş Dan, Miloş Mirela, Milutin Daniel, Milutin Mariana, Sarchiz George, Sarchiz Ramona, Sarchiz Mihai, Sarchiz Nicoleta, Simici Ovidiu, Spătar Dinu, Spătar Snejana Angelica, Spătar Mircea, Spătar Nicoleta, Suciu Florentina, Suciu Mihai, Suciu Monica, Suciu Vasile – dirijor, Surdea Cornelia, Surdea Ioan, Surdea Georgeta, Surdea Miron, Surdea Rodica, Surdea Valer, Trănişan Dan, Trănişan Silvia Ileana, Ursu Dan, Ursu Nicoleta.
Corul Bisericii Ortodoxe, 2004
Corul Bisericii Ortodoxe, 2004
Corul Bisericii Ortodoxe, Locve, 2006
Corul Bisericii Ortodoxe, Locve, 2006

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.