Monografie Giarmata Vii Uberland / Aspecte ale vietii sociale, culturale, sportive si politice de dupa Revolutia din 1989

Activitatea publicistică

În cadrul comunităţii locale din Giarmata Vii există o activitate publicistică, susţinută în principal de instituţiile locale: biserică, şcoală, grădiniţă, clubul de şah Mediator etc.
Principala apariţie publicistică este periodicul Vatră nouă cu suplimentul religios Iconostas, care apare neîntrerupt, lună de lună, din septembrie 2000. Ideea apariţiei unei publicaţii a comunităţii locale aparţine la trei familii: Suciu Vasile şi Monica, Hoffman Lucian Adrian şi Viorica, Spătar Mircea şi Nicoleta, care sau întâlnit în data de 1 mai 2000 (a doua zi de Paşti) şi au discutat despre oportunitatea unei publicaţii, tematica şi denumirea ei. La următoarea întâlnire, din luna iulie, au fost invitate mai multe personalităţi locale cu preocupări culturale, între care amintim: dl Lăzureanu Aurel, dl Câmpeanu Ionel, dl Ioana Cezar (redactor şef al revistei Anotimpuri), dl David Ioan (redactor şef adjunct la Renaşterea Bănăţeană), dna Balint Maria, dna Andraşiu Rodica etc. Atunci s-au pus bazele periodicului şi
s-au hotărât următoarele:
Numele: Vatră nouă – la propunerea dlui Ioana Cezar
Format: tabloid
Apariţie: lunară
Finanţare: sponsorizări
Tiraj: 500 exemplare
Distribuţie – în Giarmata Vii: gratuit
Tematică – viaţa satului, anunţuri, ştiri, cultură, sport, spiritualitate etc.
Colegiul de redacţie: Preot Suciu Vasile – redactor şef, Ioana Cezar – secretar de redacţie, acad. Otiman Ion Păun, prof. univ. dr. Lăzureanu Aurel, Spătar Nicoleta, economist Rodica Andraşiu, inginer Hoffman Lucian Adrian – membri, la care s-au adăugat ulteriori noi membri: Manolescu Valentin, Luzan Katalin, Suciu Monica, Tomiuc Lăcrimioara, Hoffman Lucian Viorica, Mihai Partenie şi Vlaicu Claudia.
Primul număr al periodicului Vatră nouă a apărut în 8 septembrie 2000, tehnoredactarea şi tipărirea s-au realizat în cadrul redacţiei ziarului Renaşterea Bănăţeană cu sprijinul direct al dlui David Ioan. Între timp, publicaţia a suferit nenumărate modificări. După un an de apariţii în formatul tabloid, la propunerea dlui Chivari Ioan s-a schimbat formatul publicaţiei – tip revistă, păstrat până astăzi. Începând din anul 2005, coperta periodicului Vatra nouă apare în policromie, ceea ce îi conferă o ţinută superioară.
În ceea ce priveşte conţinutul periodicului, s-a încercat păstrarea unei echidistanţe faţă de partidele politice şi abordarea tuturor problemelor legate de viaţa comunităţii. Personalităţi marcante din Giarmata Vii şi din ţară şi-au lăsat amprenta indelebilă în paginile periodicului.
În momentul de faţă, periodicul se tipăreşte în 650 de exemplare lunar şi este distribuit gratuit tuturor locuitorilor din Giarmata Vii, instituţiilor din Ghiroda şi sporadic în Timişoara şi în ţară. Susţinerea financiară se face prin sponsorizare directă de către persoane din Giarmata Vii şi din Timişoara sensibile faţă de un astfel de act de cultură. Prezentăm lista persoanelor care au susţinut timp de 6 ani periodicul Vatră nouă:

Agache Grigore
Andraşiu Sabin
Biserica Ortodoxă Giarmata Vii
Boca Ioan
Bontea Ioan
Buzzi Lucian
Câmpean Ion
Cădaru Ioan
Chivari Ioan
Cincu Gheorghe
Cismadia Emil
Mihai Partenie
Moldovan Eugen
Moldovan Traian
Noja Constantin
Oprea Nicolae
Otiman Ioan Păun
Popescu Constantin
Popovici Ioan
Roşu Dan
Copaci Dumitru
Coptil Eleodor
Crăciunescu Adrian
Crişan Gheorghe
David Ioan
Ghiulai Vasile
Hoffman Adrian Lucian
Jivulov Liliana
Lăzureanu Aurel
Lombrea Silvius
Mazzolin Michele
Sancira Ionel
Sarchiz Mihai jr.
Spătar Mircea
Surdea Ioan
Şipoş Dan Ioan
Ştefan Victor
Uluceanu Petru
Ursu Dan
Vasile D. Suciu

Demn de remarcat este faptul că prin intermediul periodicului s-au organizat acţiuni cu caracter cultural şi sportiv:

  • Tombola periodicului Vatră nouă 2002-2006 – spectacole muzical coregrafice ce au reunit pe scena Căminului Cultural din Giarmata Vii cele mai cunoscute formaţii de muzică şi dansuri din Timişoara, precum şi interpreţi de prestigiu ai melosului popular bănăţean;
  • Zilele satului Giarmata Vii – Überland 2004 şi 2005, manifestări cu caracter cultural-sportiv, ce au reunit pe terenul de fotbal întreaga comunitate din Giarmata Vii şi unde s-au desfăşurat diferite concursuri sportive şi artistice la care au participat atât copiii, cât şi tinerii şi adulţii din sat.

Alături de apariţia constantă a periodicului Vatră nouă, semnalăm şi apariţii ocazionale:
Visul unui pion – revistă de şah editată de Clubul Sportiv Mediator (1 număr)
Zefirul – revista şcolii din Giarmata Vii (1 număr)
Tot în cadrul activităţilor publicistice se înscriu şi cărţile editate şi tipărite de Biserica Ortodoxă, puse gratuit la dispoziţia tuturor locuitorilor:
Carte de rugăciuni, 1995
Din an în an – 70 de colinde şi trei scenete religioase, 1998, 1999, 2001.
Înger, îngeraşul meu – Îndrumător religios pentru învăţământul preşcolar cu rugăciuni, poezii şi scenete în patru limbi, 1999
Biserica Ortodoxă Giarmata Vii – Broşură monografie, 2003
Buchet de acatiste, 2004
Broşuri catehetice, 2005-2006
La toate acestea se adaugă nenumărate articole şi studii publicate în reviste de specialitate, precum şi lucrări ştiinţifice elaborate de personalităţi concetăţene. Toate acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că la nivelul localităţii noastre se desfăşoară o bogată activitate publicistică şi editorială care indică un nivel cultural ridicat al cetăţenilor.

Revista „Vatră nouă”, iulie-augus 2006
Revista „Vatră nouă”, iulie-augus 2006

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.