Monografie Giarmata Vii Uberland / Ordinea publica

Oridinea publică

Respectarea ordinii şi liniştii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a fost şi este asigurată de către instituţii specializate ale statului, respectiv Jandarmeria, Miliţia şi în prezent Poliţia.

În localitatea Giarmata Vii, aparţinătoare comunei Ghiroda din anul 1956, ordinea şi liniştea publică au fost asigurate de către organele specializate ale statului cu sediul în localitatea de reşedinţă Ghiroda, respectiv Miliţia şi Poliţia din anul 1990. Printre cei care au avut grijă de respectarea ordinii şi liniştii publice pe raza localităţii Giarmata Vii se numară:
Plt.maj. Fântânaru Dumitru 1956 – 1962, Serg.maj. Butan Nicolae Aristică 1956 – 1962, Serg.maj. Leucuş Ioan 1956 – 1962, Serg.maj. Gurzu Emil 1956 – 1962, Plt.maj. Stoia Ioan 1962 – 1980, Serg.maj. Butan Nicolae 1962 – 1980, Plt.adj. Olaru Traian 1975 – 1983, Plt.adj. Petrea Ioan 1980 – 2002, Plt. Fleşer Nicolae 1984 – 1990, Plt. Ciucă Marian 1990 – 1995, Ag. sef adj. Matei Ionel 1995 – 2006, Ag. sef adj. Pătru Constantin 1996 – 2006, Ag. sef Paşca Fănel Dan 2003 – 2006.
Agenţii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Ghiroda desfăşoară activităţi specifice muncii de poliţie în baza Legii nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
Poliţia Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, ale proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Poliţia de ordine publică este o componentă a Poliţiei Române a cărei activitate este axată pe menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe razalocalităţilor urbane şi rurale, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii şi cercetarea micii criminalităţi.
Pe linia siguranţei publice, agenţii de poliţie rurală au în principal următoarele atribuţii:

  • iau măsuri pentru combaterea manifestărilor de violenţă şi de neutralizare a unor acţiuni de natură să împiedice desfăşurarea normală a activităţilor, îndeosebi la adunările publice, manifestările cultural-sportive şi de altă natură;
  • iau măsurile legale împotriva celor care săvârşesc fapte prin care se încalcă normele de convieţuire socială, în special cu privire la consumul excesiv de băuturi alcoolice şi a portului, fără drept, a armelor albe;
  • urmăresc respectarea legislaţiei privind regulile generale de comerţ în pieţe, târguri, oboare sau cu ocazia serbărilor câmpeneşti;
  • acordă sprijin de specialitate, îndrumă şi coordonează persoanele fizice şi juridice în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea pazei pe teritoriul comunei şi controlează modul de executare a acestei activităţi;
  • urmăresc respectarea legislaţiei în domeniul silvic şi transportul de material lemnos, protecţia mediului înconjurător, a vânatului şi pescuitului, potrivit competenţei;
  • supraveghează, îndrumă şi controlează participanţii la traficul rutier pe drumurile comunale şi judeţene, situate în interiorul localităţilor rurale, în condiţiile legii, şi acordă sprijin autorităţilor locale pentru buna desfăşurare a acesteia;
  • în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, autorităţilor locale, unităţilor de învăţământ şi de cultură, desfăşoară activităţi de educaţie antiinfracţională a populaţiei;
  • intervin la solicitările dispeceratului inspectoratului judeţean pentru intervenţia la evenimentele semnalate prin Sistemul Unic de Apeluri de Urgentă 112;
  • informează autorităţile publice locale despre factorii favorizanţi ai criminalităţii, solicitând sprijin pentru eliminarea acestora.

În prezent, Postul de Poliţie Ghiroda, care are în arondare şi satul Giarmata Vii, este încadrat cu trei agenţi de poliţie:
Agent-şef de poliţie Paşca Fănel Dan – şeful postului de poliţie;
Agent-şef adjunct de poliţie Matei Ionel – ajutor şef de post, cu sarcini
de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza satului Giarmata Vii;
Agent-şef adjunct de poliţie Pătru Constantin – ajutor şef de post, cu sarcini
de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza localităţii de reşedinţă Ghiroda.

Sediul Poliţiei din Ghiroda
Sediul Poliţiei din Ghiroda

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.