Monografie Giarmata Vii Uberland / Populatia

Populatia - partea a V-a

Nivelul de pregătire (de şcolarizare) a populaţiei subliniază faptul că locuitorii din Giarmata Vii au înţeles necesitatea unei instruiri adecvate pentru a putea să ducă o viaţă mai bună. Astfel, din totalul populaţiei, numai 9 persoane sunt analfabete şi acestea sunt persoane vârstnice, care au trăit într-o perioadă în care mentalitatea oamenilor era mult diferită faţă de cea actuală. Un număr de 287 de tineri se află într-o etapă a sistemului educaţional începând cu preşcolarii până la cei aflaţi la studii post universitare.
405 persoane au absolvit până la 8 clase, categoria aceasta având ponderea cea mai mare, reprezentând 28,66% din totalul populaţiei. Un număr de 361 persoane au absolvit 10 clase sau şcoli profesionale, iar 250 au absolvit 12 clase sau şcoli postliceale. De asemenea, 90 de persoane au absolvit facultatea, 8 persoane şi-au definitivat studii de masterat şi 3 persoane au obţinut doctoratul. Observăm că numărul total al celor ce au studii superioare este de 101 persoane, reprezentând 7,15% din totalul populaţiei. Trebuie menţionat că pe lângă aceştia mai sunt multe persoane aflate în diverse etape ale învătământului superior, astfel că în anii viitori procentul celor cu studii superioare va înregistra o creştere semnificativă.
Statistica evidenţiază şi ocupaţiile localnicilor, astfel că 287 de persoane, (20,31%) se află într-o formă de învăţământ incluzând aici şi preşcolarii. Cel mai mare procentaj (39,70%) îl are categoria celor care se află în activitate adică cei care lucrează, respectiv 561 de persoane. 425 de persoane sunt pensionari (30,08%), 112 persoane (7,93%) sunt casnice şi 10 şomeri (0,71%). De asemenea 18 persoane (1,27%) alcătuiesc o categorie specială, fiind în concediu post-natal sau sunt persoane cu handicap.

STRADA ROM. GERM. MAGH. CEHĂ R. MOLD. UCR. ITA. SÂRBĂ
Teilor 456 6 1 1 - - - -
Înfrăţirii 301 - 1 - - 1 1 -
Parcului 408 4 8 - - - - 3
Izlaz 35 - 2 - - - - -
Cerna 81 - - - 1 - - -
Bisericii 2 - - - - - - -
Viorelelor 72 - 6 - - - - -
Rozelor 7 - - - - - - -
Magnoliei 9 - - - - - - -
Albatros 6 - - - - - - -
TOTAL 1377 10 18 1 1 1 1 3

Majoritatea covârşitoare a populaţiei actuale din Giarmata Vii este de naţionalitate română, respectiv 1377 de persoane, adică 97,52% din numărul total de locuitori. Dacă socotim că în urmă cu jumătate de secol populaţia de naţionalitate română era minoritară faţă de cea germană în special, vedem că în structura etnică a localităţii au avut loc schimbări profunde în perioada actuală. Locuitorii de naţionalitate maghiară ocupă poziţia a doua fiind în număr de 18, reprezentând 1,27% din populaţie. Populaţia germană a suferit o scădere dramatică, aşa cum am remarcat şi în statisticile anterioare, astfel că în prezent mai locuiesc numai 10 etnici germani în localitate (0,71%). De asemenea, mai locuiesc în sat 3 persoane de naţionalitate sârbă, o persoană din Republica Moldova şi câte o persoană de naţionalitate cehă, ucraineană şi italiană ( 0,5%).
Structura confesională actuală a localităţii nu a suferit modificări semnificative faţă de cea evidenţiată de recensământul din anul 2002. Marea majoritate a populaţiei este de confesiune ortodoxă, respectiv 1307 persoane (92,57%). Se observă o creştere importantă faţă de statistica anterioară, când au fost înregistraţi numai 1198 de ortodocşi. Creşterea se datorează venirii în sat a unor noi familii ortodoxe, iar pe viitor se preconizează ca numărul acestora să crească. Cultul penticostal are cei mai mulţi credincioşi dintre celelalte confesiuni însă se observă o scădere a numărului lor faţă de perioada anterioară. În prezent, 46 de persoane (14 familii) sau declarat ca fiind aparţinătoare acestui cult, reprezentând 3,26% din totalul populaţiei. Biserica Romano-Catolică are în prezent în Giarmata Vii un număr de 40 de credincioşi (23 de familii) reprezentând 2,84%, şi 7 credincioşi greco-catolici (5 familii) cu un procentaj de 0,49%. De asemenea în localitate mai sunt 8 baptişti (4 familii)- 0,56%, şi 4 reformaţi (4 familii)- 0,28%. De remarcat este faptul că romano-catolicii, deşi au un număr mare de familii, respectiv 23, acestea sunt puţin numeroase, astfel că numărul credincioşilor este destul de mic. Pe de altă parte, familiile penticostale sunt în număr de 14, însă fiind foarte numeroase, numărul total al credincioşilor penticostali este însemnat. Statistica ne arată că în afară de creşterea înregistrată de credincioşii ortodocşi, structura confesională a localităţii nu a cunoscut schimbări semnificative faţă de cea din anul 2002.

STRADA ORTODOX ROMANO - CATOLIC GRECOCATOLIC REFORMAT BAPTIST PENTICOSTAL
Teilor 418 13 (7 fam.) 4 (2 fam.) 2 (2 fam.) 2 (1 fam.) 25 (7 fam.)
Înfrăţirii 300 2 (2 fam.) - - - 2 (1 fam.)
Parcului 380 17 (9 fam.) 2 (2 fam.) 1 5 (2 fam.) 18 (5 fam.)
Izlaz 35 1 - 1 - -
Cerna 80 - - - 1 1
Bisericii 2 - - - - -
Viorelelor 70 7 (4 fam.) 1 - - -
Rozelor 7 - - - - -
Magnoliei 9 - - - - -
Albatros 6 - - - - -
TOTAL 1307 40 (23 fam.) 7 (5 fam.) 4 (4 fam.) 8 (4 fam.) 46 (14 fam.)

Localitatea Giarmata Vii are în prezent în componenţa ei un număr de 10 străzi cu un total de 478 de clădiri. Dintre acestea, 410 case sunt locuite, 11 sunt sedii ale unor instituţii şi firme şi 57 de case sunt nelocuite. Cea mai mare parte din casele nelocuite se află în proces de construcţie, astfel că în scurt timp şi acestea vor fi locuite. Planul urbanistic general cuprinde o extindere a intravilanului localităţii cu peste 100 de hectare ceea ce preconizează noi construcţii de case, astfel că procesul de extindere a localităţii va continua cu siguranţă şi în anii următori, concomitent cu creşterea numărului locuitorilor aşa cum s-a întâmplat şi în ultimii ani.

STRADA   CLĂDIRI   TOTAL CLĂDIRI
CASE LOCUITE CASE NELOCUITE INSTITUŢII, FIRME
Teilor 136 9 2 147
Înfrăţirii 82 12 6 100
Parcului 128 10 1 139
Izlaz 10 3 2 15
Cerna 21 4 - 25
Bisericii 1 5 - 6
Viorelelor 25 3 - 28
Rozelor 2 2 - 4
Magnoliei 3 4 - 7
Albatros 2 5 - 7
TOTAL 410 57 11 478
Structura populatiei pe nivel al studiilor
Structura populatiei pe nivel al studiilor
Structura populatiei pe ocupatii
Structura populatiei pe ocupatii
Structura populatiei pe religii
Structura populatiei pe religii
Elevii şcolii romāneşti cu preotul īnvăţător Doboş Filip, 1930
Elevii şcolii romāneşti cu preotul īnvăţător Doboş Filip, 1930

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.