Monografie Giarmata Vii Uberland / Biserica ortodoxa

Istoricul bisericii - partea a VI-a

Încă înainte de terminarea picturii, în 2 iunie s-a înaintat Arhiepiscopiei o cerere pentru întocmirea documentaţiei necesare în vederea pardosirii bisericii cu plăci de marmură. Devizul iniţial prevedea ca lucrarea să coste 56.310 de lei, bani daţi în totalitate din veniturile proprii ale bisericii. Lucrarea a fost efectuată în anul 1980 de Lupuţ Mihai în bune condiţii, în felul acesta definitivându-se lucrările de finisare a bisericii. În 1981 este împrejmuităbiserica cu gard din sârmăşi stâlpi de beton, lucrarea costând 21.060 de lei.
După instalarea noului preot, Pârtioc Alexandru, în 1985 cu banii existenţi în contul parohiei, a fost cumpărată o locuinţă, deoarece până la această dată nu a existat o casă parohială.
Lucrări mai importante s-au efectuat, apoi, în 1987, când bisericii i se adaugă un pridvor în partea dinspre apus. Pridvorul este ridicat de către Ioan Sas, iar pictarea lui a efectuat-o pictorul Ionel Depărăţeanu, din Timişoara. În 14 mai 1989, în urma unei şedinţe a consiliului parohial, se hotărăşte vânzarea casei parohiale cu suma de 200.000 de lei, urmând să fie începută construcţia unei noi case. Datorită schimbărilor survenite în societatea românească la sfârşitul lui 1989, la care s-a adăugat lipsa de interes a preotului, acest proiect a fost abandonat, iar satul a rămas din nou fără casă parohială.
În anul 1993 este instalat ca preot paroh părintele Suciu Vasile, care de la început a dus şi o intensă activitate administrativă. Prima problemă care trebuia rezolvată era cea a încălzirii bisericii. Conducerea oficiului parohial a hotărât să se organizeze o colectă pentru a se putea realiza un sistem de încălzire centrală a bisericii. Lucrările au fost demarate în 10 iulie 1993 şi au fost efectuate de Grigore Crăciun -meşter primar, Ilie Crăciun – instalator şi Constantin Pleşescu - sudor. Lucrarea a costat 1.200.000 de lei, din care 490.000 de lei au reprezentat manopera, iar 710.000 de lei materialele şi celelalte cheltuieli de transport şi protocol. Lucrările au fost finalizate în 20 august 1993, iar cu ocazia sărbătoririi rugii satului, sistemul de încălzire a fost recepţionat oficial.
O altă problemă urgentă, care necesita rezolvare, era renovarea exterioară a bisericii, întrucât tencuiala era într-un stadiu avansat de degradare. Conducerea oficiului parohial propune iniţial renovarea turnului bisericii şi să fie rezolvate problemele de tinichigerie, precum şi faţada bisericii. În vederea realizării acestui obiectiv se fac o serie de colecte, prin care se reuşeşte strângerea sumei necesare efectuării acestor lucrări.
Demararea acestor acţiuni de renovare are loc în 19 mai 1994, când este montatăschela şi se începe pregătirea pereţilor pentru a fi retencuiţi. Lucrările au fost încredinţate meşterilor Lupuţ Mihai şi Mesaroş Alexandru. A fost angajat şi un ziler, Silaghi Traian, dar, alături de aceştia, numeroşi credincioşi din parohie au ajutat la desfăşurarea în bune condiţii a renovării. După ce a fost finalizată prima parte a lucrărilor, consiliul parohial a hotărât să pusă la punct şi cealaltă parte a bisericii. Cu ajutorul credincioşilor, conducerea parohiei reuşeşte să strângă suma de bani necesară finalizării lucrărilor. Recepţia se face în 6 august, costul reparaţiei capitale situându-se la suma de 14.500.000 de lei. Din suma aceasta 5.300.000 de lei o reprezintă manopera, 2.500.000 de lei refacerea tinichigeriei realizată de Vijaică Grigore şi Costea Nicolae, 3.200.000 de lei au costat materialele, iar 1.000.000 de lei cheltuielile de transport. Închirierea schelei şi montarea a costat 1.000.000 de lei, la care s-au adăugat şi alte cheltuieli inerente unei lucrări de o asemenea anvergură. De asemenea, în acelaşi an au fost montate ferestre metalice duble cu sticlătransparentă, care au fost făcute de Crişan Ştefan, iar montarea sticlei de către Colban Ioan. Lucrarea aceasta a costat 1.500.000 de lei. Renovarea bisericii a fost posibilă numai graţie donaţiilor credincioşilor şi, pentru a răsplăti jertfa lor, conducerea oficiului parohial hotărăşte ca la serbarea rugii din acel an să fie invitat Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu, care răspunde afirmativ invitaţiei şi în 4 septembrie 1994 vizitează parohia Giarmata Vii, ocazie cu care săvârşeşte şi slujba de binecuvântare a bisericii, deoarece nici pictura nu fusese sfinţită până la această dată. Ziua de 4 septembrie 1994 a fost un moment deosebit pentru viaţa parohiei din Giarmata Vii, toată suflarea satului luând parte la acest moment deosebit. Pentru buna desfăşurare a rugii, parohia a alocat suma de 1.000.000 de lei. Problema casei parohiale devine de acum o prioritate pentru parohie.
Încă de când a fost cumpărat pământul pe care s-a zidit biserica s-a prevăzut ca lângă biserică săfie ridicatăşi casa parohială, dorinţă rămasăîn stadiu de proiect până la acea dată. Visul credincioşilor din Giarmata Vii prinde contur în 1996: în acel an, la 1 martie, încep lucrările la casa parohială. Ridicarea clădirii a fost posibilă datorită donaţiilor credincioşilor, precum şi numeroaselor sponsorizări venite de la diverse firme din Timişoara. Construirea casei parohiale reprezintă o mare realizare a tuturor locuitorilor din Giarmata Vii, întrucât abia în 2001, când sunt finalizate lucrările, li se împlineşte, după aproape şaptezeci de ani, dorinţa de a avea o casă parohială lângă biserică. Importanţa momentului a fost marcată prin vizita Prea Sfinţiei Sale Episcopul Vicar Lucian Lugojanul, în data de 9 septembrie 2001, când este realizatăşi slujba de sfinţire a casei parohiale. Costul lucrărilor depăşeşte suma de un miliard de lei.
Repararea bisericii ortodoxe, 1994
Repararea bisericii ortodoxe, 1994
Casa parohială, 2001
Casa parohială, 2001

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.