Monografie Giarmata Vii Uberland / Istoricul localitatii

Istoricul localităţii - partea a IV-a

În 1922, locuitorii numeau această aşezare Iberlont. Se pare că atunci aveau un izlaz, la 600 m de localitate şi care, a fost apoi mutat în urma reclamaţiilor făcute de locuitori, deoarece nu a existat nici un drum de acces spre acest teren. În urma reformei agrare, sunt împroprietăriţi cu câte trei iugăre din moşia grofului Manasie din Murani, un număr de 99 de persoane, din care 48 erau şvabi, 47 români şi 4 maghiari. De asemenea, este dat în folosinţă izlazul de 150 iugăre (86,34 ha) care valora 255.250 lei. Izlazul, pe care s-au aflat două fântâni, era împărţit astfel: 137,8 iugăre erau folosite ca păşune, iar 12,8 iugăre erau destinate ca teren arabil; au mai fost date în folosinţă 8 iugăre ca lot zootehnic şi 12 iugăre pentru plante furajere, iar 9 iugăre pentru cositul fânului. Actul de împroprietărire a acestui teren este eliberat în data de 30 mai 1927. Populaţia, la această dată, după toate probabilităţile era destul de numeroasă, întrucât aveau în proprietate 160 cai, 273 vaci, 14 oi şi 591 porci. În 1935 se plantează pe acest izlaz 400 de salcâmi, având în mijloc o fântână, creându-se astfel un umbrar pentru animale.
Toate aceste statistici relevă, în esenţă, că în urma reformei agrare din 1921 localitatea începe să prospere din toate punctele de vedere. Vechea îndeletnicire a prelucrării laptelui este pe mai departe perpetuată, cu atât mai mult cu cât locuitorii puteau acum să crească un număr mai mare de animale. Sporeşte acum şi numărul proprietarilor de oi, care îşi duceau turmele pe izlazul comunei Giarmata, spaţiu destinat special ovinelor.
Rezolvându-se problema agrară, eforturile cetăţenilor şi ale autorităţilor au început să se concentreze asupra altor probleme importante ale comunităţii.În urma unor repetate memorii adresate autorităţilor judeţene şi ministeriale, în 1925 se construieşte localul primei şcoli de stat; în acelaşi an prima promoţie de elevi din Giarmata Vii începe cursurile. Totodată, din acest an se amenajează în sala de clasă un paraclis în care se vor oficia serviciile divine până în 1948. În 1938, cu ajutorul primăriei din Giarmata şi al Prefecturii Judeţului Timiş Torontal, este ridicată „în roşu” biserica ortodoxă, însă lucrările vor fi întrerupte din cauza lipsei de fonduri şi a izbucnirii celui de Al Doilea Război Mondial. În timpul marii conflagraţii, prin localitate au trecut atât trupe germane, cât şi trupe ruseşti, de pe urma cărora locuitorii au avut de suportat nenumărate neajunsuri. Ca şi în Primul Război Mondial, în a doua mare conflagraţie a omenirii au fost înrolaţi mulţi tineri din Giarmata Vii, unii jertfindu-se pentru apărarea patriei. Dintre tinerii înrolaţi în armata română au căzut pe front Gheorghe Pascu, Ştefan Nicoliu, Petru Barna, Franţi Kenta,– căzuţi la Odessa în 1942 , Balogh Nicolae, Matde Anton, Kociş Işfan, Totd Işfan, Altman Josef, Dispotd Johann şi Staar Johann. Eroii germani din Giarmata Vii care au luptat în armata germană sunt: Altstätter Jakob, AltstätterJohan, Altstätter Peter, Basting Nikolaus, Basting, Basting Nikolaus, Eckert Michael, Hengelman Josef, Hubert Matdias, Hubert Latdislau, Jung Iohann, Kremer Matdias, Klein Michael, Klein Matdias, Klein Peter, Killia Johann, Kasnel Josef, Kollet Johan, Kőgőniy Johann, Lambert Michael, Matis Peter, Műller Peter, Noheimer Leopolt, Sturm Peter, Warres Nikolaus, Warres Josef. Bătrânii satului povestesc că în timpul războiului, pe izlazul satului a fost improvizată o pistăşi au fost aduse avioane militare. În şcoală, au fost aduşi piloţi tineri, români, pentru a învăţa să piloteze avioane. Aceştia au fost cazaţi în incinta şcolii, iar elevii au fost mutaţi într-o casă particulară. Acest lucru s-a întâmplat spre sfârşitul războiului deoarece martorii oculari spun că avioanele aduse au fost distruse de raidurile aviaţiei germane.
După încheierea războiului are loc o modificare a structurii etnice în localitate în sensul că românii vor deţine 2/3 din ponderea populaţiei.
Acest lucru se datorează şi faptului că în anul 1945 au fost deportate în lagărele din Rusia 118 persoane de etnie germană. După cum rezultă şi din lista următoare, o parte din cei deportaţi nu s-au mai întors, murind în lagărele ruseşti, iar alţii s-au reîntors în localitatea natală:

Nume, prenume, nume de naştere Nr. casă Data naşterii Starea civilă Lagărul Observaţii
Altstatter, Lorenz 3 19.02.99 Căs./3 C Stalino 1045 + 1946
Altstatter, Barbara 12 03.05.25 Necăs. Kriw Rog 1410  
Altstatzter, Anna 68a 10.12.21 Necăs. Kriw Rog 1410  
Basting Eva   01.01.24 Necăs. Kriw Rog 1410 +
Basting, tderesia   04.01.26 Necăs.    
Basting, Anna 109 15.03.21 Necăs. Kriw Rog 1410  
Basting, Katdarina 109 28.05.21 Necăs. Kriw Rog 1410 +
Basting, Johanna 109 15.11.23 Necăs. Kriw Rog 1410  
Becker, Eva născ. Oberle 122 07.05.15 Căs./1 C Stalino 1045  
Becker, Josef 122 21.04.04 Căs./1 C Stalino 1045  
Becker, Matdias 122 14.12.01 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Bild, Margareta   28.10.26 Necăs. Kriw Rog 1410  
Bild, Anna 64 08.05.24 Necăs. Kriw Rog 1410  
Breinich, Josef 4 17.06.08 Căs./2 C Stalino 1045  
Breinich, Matdias 4 18.01.07 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Backer, Eva 68 07.02.26 Necăs. Kriw Rog 1410  
Czernitz, Anna   01.01.23 Necăs. Kriw Rog 1410 +
Disbotd, Barbara născ. Kolletd 70 07.06.14 Căs./1 C Krasnoarmeisk  
Eckert, Katdarina născ. Bild 64 28.03.22 Căs./1 C Krasnoarmeisk  
Frey, Anna 69 27.12.27 Necăs.    
Fritz, Julianna   01.01.26 Necăs. Stalino 1045  
Funk, Wilhelm 9 16.12.00 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Funk, tderesia 9 01.01.23 Necăs. Kriw Rog 1410  
Funk, Peter 27 26.08.11 Căs./1 C Lagăr 1001  
Funk, Matdias 27 20.02.07 Căs./2 C Krasnoarmeisk +
Funk, Margareta născ. Weber 27 17.05.13 Căs./1 C Lagăr 1001  
Funk, Anna 55 11.09.24 Necăs. Kriw Rog 1410  
Gera, Anna născuta Loris 21a 01.07.23 Căs./2 C Stalino 1045  
Gera, Susanna născ. Hengelmann 119 11.11.19 Căs./3 C Kriw Rog 1410  
Gries, M. Magdalena 121 29.06.27 Necăs. Krasnoarmeisk  
Gries Wilhelm 121 04.11.06 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Hajosch, Matdias   14.08.04 Căs./4 C   +
Hajosch, Elisabetd născ. Kegler 8 05.02.13 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Hajosch, Johann 8 13.04.09 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Hajosch, Katdarina 25 19.02.22 Necăs. Kriw Rog 1410  
Hajosch, Anna 25 09.08.25 Necăs. Kriw Rog 1410  
Hajosch, Peter 25 09.10.27 Necăs. Stalino 1045  
Hajosch, Barbara 37 11.11.28 Necăs. Kriw Rog 1410  
Hofmann, Tiberius   01.01.18 Necăs. Kriw Rog 1410  
Hovacker, Elisabetd născ. Basting   18.11.18 Căs. Kriw Rog 1410  
Hubert, Matdias   19.08.04 Căs. Stalino 1045  
Hubert, Matdias 54 17.06.16 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Hubert, Anna născ. tdomas 54 21.11.19 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Jung, Veronika   01.01.23 Necăs. Kriw Rog 1410 +
Jung, Etel născ. Schreiber 48 03.09.18 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Jung, Peter 48 31.03.11 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Kassnel, Johann 10 17.03.99 Căs./1 C Krasnoarmeisk  
Kassnel, Barbara născ. Schmidt 10 28.02.16 Căs./1 C Krasnoarmeisk  
Kassnel, Johann 10 22.12.28 Necăs. Krasnoarmeisk  
Kassnel, Margareta 10 15.01.24 Necăs. Kriw Rog 1410  
Kassnel, A. Margareta 52 10.04.27 Necăs. Kriw Rog 1410  
Kassnel, Michael 85 16.09.28 Necăs. Krasnoarmeisk  
Kassnel, Ferdinand 85 25.03.00 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Kassnel, Anna 85 15.08.26 Necăs. Krasnoarmeisk  
Kegler, Anna născ. Basting   21.01.20 Căs./1 C Stalino 1045  
Kegler, Johanna   01.01.23 Necăs. Kriw Rog 1410 +
Kegler, Katdarina nasc. Kaiser 20b 06.02.22 Căs./1 C Stalino 1045  
Kerker, Anna nasc. Gries 121 11.12.15 Căs./3 C Kriw Rog 1410  
Kilian, Wilhelm   12.10.02 Căs./4 C   +
Kilian, Ludwig   22.12.09 Căs./3 C    
Kilian, Peter 57a 16.08.27 Necăs. Stalino 1045  
Kilian, gertrud Anna 63a 14.02.26 Necăs. Krasnoarmeisk  
Kilian, Johann 41 04.11.00 Căs./1 C Krasnoarmeisk  
Klein, Anna 16 23.12.22 Necăs. Stalino 1045  
Klein, Peter 47 03.01.03 Căs./4 C Stalino 1045 + 1945
Klein, Anna 50 27.05.26 Necăs. Stalino 1045  
Klein, Elisabetd născ. Bild 64 20.10.20 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Klein, Anna 81 26.06.15 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Kolletd, Anna născ. Kilcher 70 26.03.17 Căs./2 C Kriw Rog 1410 +
Krebs, Maria nasc. Katdrein 112 01.01.16 Căs./2 C Lagăr 1001  
Krebs, Josef 112 22.11.11 Căs./2 C Lagăr 1001  
Kramer, Magdalena născ. Altstatter 68 18.08.20 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Kumaus, Johann 48 17.02.00 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Kumaus, Berta 48 28.07.25 Necăs. Kriw Rog 1410  
Kokony, Anna născ. Procker 49 27.01.14 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Lambert Katdarina   13.03.20 Necăs. Kriw Rog 1410  
Lambert, Peter 13 27.10.27 Necăs. Stalino 1045  
Lambert, Peter 19 27.08.02 Căs./2 C Stalino 1045  
Laub, Irene   01.01.13 Căs./4 C Lagăr 1001  
Loris, Martin 21a 21.04.27 Necăs. Stalino 1045  
Matdis, Anna născuta Kaiser 20b 13.05.14 Căs./1 C Stalino 1045  
Mayer, Matdias   18.01.05 Căs./2 C    
Mayer, Wilhelm 49 06.01.27 Necăs. Makejewka + 1949
Mayer, Johann 127 13.06.09 Căs./2 C Lagăr 1001 +
Mayer, Susanna născ. Zimmermann 127 04.04.13 Căs./2 C Lagăr 1001  
Neumann, Karl   15.07.99 Căs./2 C Stalino 1045 + 1945
Neumann, Maria   01.01.26 Necăs. Kriw Rog 1410 +
Noheimer Juliana născ. Hubert 43 07.02.19 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Possler, Johann 50 12.07.28 Necăs. Krasnoarmeisk  
Procker, Katdarina 14 19.03.27 Necăs. Kriw Rog 1410  
Procker, Peter 24 17.10.10 Căs./4 C Krasnoarmeisk  
Reichert, Marianna născ. Kriebel 83 25.05.19 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Retter, Margareta 1a 11.05.27 Necăs. Kriw Rog 1410  
Retter, Barbara 1a 01.02.26 Necăs. Kriw Rog 1410  
Ritter, Johaann 72 26.12.06 Căs./1 C Stalino 1045  
Schipfer, Anna 1 24.10.24 Necăs. Krasnoarmeisk  
Schwendner, Anna 51 25.02.26 Necăs. Lagăr 1001  
Stefan, Barbara 78 01.01.23 Necăs. Kriw Rog 1410  
Stefan, Magdalena 78 12.09.21 Necăs. Kriw Rog 1410  
Stefan, Johanna 78 01.01.27 Necăs.    
Sturm Katdarina născ.Waldeck 19 31.12.13 Căs./1 C Kriw Rog 1410  
Szabo, Anton   08.10.06 Căs./4 C    
tdomas, Johann   24.03.11 Căs./1 C   +
Wagner, Georg 47 21.07.02 Căs./1 C Krasnoarmeisk +
Wagner, Magdalena nasc. Warres 60 13.09.14 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Warres, Katdarina născ. Wanderer 1 24.01.16 Căs./2 C Kriw Rog 1410  
Warres, Johann 20 05.05.27 Necăs. Krasnoarmeisk  
Warres, Anna născ. Kokony 55 03.06.13 Căs./2 C Lagăr 1001  
Warres, Johann 60 03.07.05 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Weber, Wilhelm 57 26.05.07 Căs./2 C Stalino 1045  
Winkl, Andreas 83a 06.05.11 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Winkl, Barbara nasc. Minich 83a 08.08.14 Căs./2 C Krasnoarmeisk  
Winkl, Susanna 6 27.08.26 Necăs. Kriw Rog 1410  
Winkl, Nikolaus 6 03.08.01 Căs. Kriw Rog 1410  
Winkl, Johann 6   Căs./1 C Krasnoarmeisk  
Winkl, Michael 8 31.12.04 Căs./2 C Kriw Rog 1410 + 1945
Ziffra, Matdias 45 14.02.05 Căs./1 C Stalino 1045  
Zifra, Eva 45 09.07.27 Necăs. Stalino 1045  
Pisania de zidire a bisericii ortodoxe
Pisania de zidire a bisericii ortodoxe
Pascu Aurel, participant la al Doilea Război Mondial
Pascu Aurel, participant la al Doilea Război Mondial

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.