Monografie Giarmata Vii Uberland / Pozitia fizico-geografica

Fauna

Este reprezentată, în primul rând, de rozătoare: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), căţelul pământului (Spalax leucodon), iepurele de câmp (Iepus europaeus). Pe câmp se întâlnesc numeroase şopârle (Lacerta viridis), prepeliţe (Caturnix sp.).
Dintre păsările răpitoare sunt prezente: uliul găinilor (Accipiter gentiles), uliul păsărar (Accipiter nisus), şoimul (Falco peregrinus), vânturelul roşu (Falco tinnunculus). În apropierea pădurii trăiesc: şorecarul (Buteo buteo), huhurezul (Strix), bufniţa (Bubo bubo), cucuveaua (Athene noctua), fazanul (Phaseanus colchicus), barza (Ciconia nigra). Mamiferele care trăiesc aici sunt: vulpea (Canis vulpes), viezurele (Meles meles), dihorul (Putorus), mistreţul (Sus scrofa), grupuri de căprioare (Capreolus capreolus), arici (Erinaceus europaeus), şobolanul de apă (Arvicola terrestris), cârtiţa (Talpa europaea) şi numeroşi şoareci (Mus musculus). Păsările cele mai numeroase sunt rândunelele, lăstunul (Apus apus) şi vrabia (Paser domesticus). Răzleţ mai pot fi văzute raţe sălbatice (Anas platyrhyuichos), gâşte sălbatice (Anser segetum), numeroase broaşte (Rana sp.), şarpele de apă (Natrix tesselata), şarpele de casă (Natrix natrix). Mai sunt, apoi, în apele pârâului Behela specii de peşti, specifice apelor cu pantă foarte mică: carasul (Crassius crassius), bibanul (Perca fluviatis), băbuşca, precum şi tritonul (Triturus vulgaris) şi salamandra (Salamandra salamandra).
Animale Ón Pădurea Verde
Animale Ón Pădurea Verde

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.