Monografie Giarmata Vii Uberland / Pozitia fizico-geografica

Vegetaţia

Specifică acestei zone este vegetaţia ierboasă mezoxerofilă. Vegetaţia de tip silvostepă o întâlnim mai ales în pâlcul de pădure numit Pădurea Verde şi în împrejurimile acesteia. Aici predomină stejarul brumăriu şi pufos (xerotermofil), dar întâlnim şi ulm (Ulmus foliacea), jugastru (Acer campestre), cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto), frasin (Fraximus excelsior).
Există apoi în apropierea pădurii, pe lângă pârâul Behela şi canalele de scurgere a apei, pâlcuri de arbuşti compuse din: porumbar (Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogina), lemn câinesc (Ligustrum vulgare). Flora ierboasă a pădurii este alcătuită din: viorele (Scilla bifolia), toporaşi (Viola odorata), brebeni (Coryalis cava) şi picioruşul cocoşului (Ranunculus sylvestris). Pe lângă carierele de pământ şi pârâul Behela cresc tufe de salcie (Salix fragilis şi Salix alba), precum şi alte plate specifice zonelor umede cum ar fi: trestia (Phragmites communis), papura (Typha sp.), albăstriţa de apă (Myosotis palustris) şi iris (Iris pseudocarus). Pajiştile mezofile se întâlnesc în apropierea pârâului Behela şi sunt compuse din: iarba câmpului (Agrostis tenuis), coada vulpii (Alopicus pratensis), firuţa (Poa pratensis), păiuşul de livadă (Festuca pratensis), specii de trifoi (Trifolium sp.) şi lucernă sălbatică (Medicago arabica). Trebuie menţionat însă că în cea mai mare parte teritoriul localităţii este propice agriculturii, terenul fiind exploatat la maxim, fără să existe zone necultivate, exceptând porţiunile cu umiditate ridicată folosite pentru păşunat.
Pădurea Verde
Pădurea Verde

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.