Monografie Giarmata Vii Uberland / Pozitia fizico-geografica

Apele

Deşi teritoriul localităţii Giarmata Vii nu este udat de nici o apă mai importantă, totuşi poate fi încadrat în bazinul hidrografic al râului Bega. Pe teritoriul localităţii trece pârâul Behela, un afluent al râului Bega. Microvăile pe care le formează acest pârâu au apa freatică, în general, la adâncimi mici. Se observă, totuşi, o diferenţă mare a nivelului apelor freatice pe cele două terase ale teritoriului. Astfel, pe terasa 1 nivelul este între 2 şi 5,5 m, iar pe terasa 2, între 10 şi 15 m. În zonele în care drenajul este defectuos se observă fenomenul de băltire. Pentru stoparea acestui fenomen s-a realizat un sistem de canale care împânzeşte întreaga câmpie, comunicând cu pârâul Behela. Apele freatice ating cotele maxime spre sfârşitul iernii, imediat după topirea zăpezii sau primăvara, când cad cantităţi importante de precipitaţii, mai ales în lunile martie şi aprilie. De asemenea, vara, datorită secetei, se înregistrează cele mai scăzute valori, în lunile septembrie şi octombrie; acest fenomen persistă uneori chiar şi o perioadă mai mare de timp. Majoritatea apelor freatice sunt potabile, dar prezintă un nivel destul de ridicat de duritate. Ape minerale sau ape termale nu întâlnim în această zonă. În vechile cariere de pământ se formează bălţi care, în anii cu precipitaţii abundente, persistă pe întreaga perioadă anuală.
Problema contaminării apei de adâncime şi de suprafaţă cu substanţe ce conţin nitraţi, nitriţi, amoniu şi pesticide, care au efecte negative asupra organismului uman, este o temă de actualitate pentru întreaga zonă a Banatului.
De aceea, încă din anul 1998, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara împreună cu Departamentul Federal pentru Protecţia Plantelor din Stuttgart a analizat contaminarea cu nitriţi şi pesticide a apei freatice potabile din vestul României. Rezultatele prelevate din fântâni de peste 60 m adâncime semnalează o bună calitate a apei potabile, însă apa freatică de suprafaţă se remarcă printr-un nivel ridicat de nitraţi, nitriţi şi amoniu.În ceea ce priveşte localitatea Giarmata Vii, rezultatele experimentale în perioada 1999-2002, privind conţinutul de nitraţi, nitriţi şi amoniu, indică o creştere a conţinutului de nitraţi în apa freatică datorită practicării agriculturii intensive. Valoarea maximă obţinută pentru nitraţi a fost de 385 mg/l, ceea ce înseamnă o depăşire de peste şapte ori a limitei maxime admise (50 mg/l).
O altă cauză de care se leagă conţinutul ridicat de nitraţi în apa freatică de suprafaţă din localitate o constituie amplasarea localităţii în apropierea pistei de aterizare aparţinând Aeroportului Internaţional Timişoara. Pentru dezgheţarea pistei în perioada rece a anului, s-au folosit timp de peste 20 de ani îngrăşăminte chimice pe bază de azot, valori maxime ale conţinutului de nitraţi înregistrându-se în lunile de iarnă (ianuarie-februarie 2001: 270, respectiv 385 mg/l). Ca urmare a acestei metode, azotul s-a infiltrat în pânza de apă freatică, influenţând conţinutul de nitraţi.
În schimb, rezultatele experimentale efectuate la fântânile din Giarmata Vii, forate la adâncime (60-100 m) arată că România dispune în straturile situate mai adânc de un potenţial de apă freatică valoros, care poate fi exploatat în continuare. Evoluţia în funcţie de anotimpuri indică o scădere a conţinutului de nitraţi în perioada de vară, pentru ca apoi în perioada de toamnă-iarnă conţinutul de nitraţi al probei de apă să aibă o tendinţă ascendentă. Această evoluţie sinusoidală legată de lunile anului este explicată de stadiul de vegetaţie al culturilor, şi anume: în perioada de primăvară-vară, când vegetaţia este abundentă, aceasta preia o parte din azotul accesibil plantelor, scăzând conţinutul de azot din sol, respectiv cel infiltrat în apa subterană. Prin practicarea unei agriculturi judicioase se poate coordona conţinutul de nitrat preluat de plante şi respectiv cel levigat şi acumulat în apa freatică. În felul acesta se poate diminua spălarea nitratului şi astfel contaminarea apei potabile.
Pârâul Behela
Pârâul Behela

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.