Monografie Giarmata Vii Uberland / Pozitia fizico-geografica

Relieful

Situată la limita dintre Câmpia Vingăi şi Câmpia Timişului, localitatea Giarmata Vii se află la o altitudine de 80-85 metri, în cea mai coborâtă treaptă de relief a Banatului. Privind Câmpia Banatului, seara spre apus, de pe înălţimile din apropierea Giarmatei, nimic nu întrerupe linia perfect netedă a orizontului, pe un şes neted ca oglinda unei ape. Câmpia prezintă un relief aproape plan, cu foarte mici denivelări, sub formă de microdepresiuni largi. În unele locuri, câmpia este brăzdată de câteva văi mici şi înguste, cu mici porţiuni plane între ele.
Înainte să fie sistematizate cursurile râurilor Bega şi Timiş, zona din sudul Câmpiei Vingăi şi a Podişului Lipovei era binecunoscută datorită întinderilor nesfârşite de mlaştini datorate cursurilor divagante care treceau din bazinul Timişului în bazinul Begăi şi invers. De asemenea, nivelul freatic situat foarte aproape de suprafaţa solului este cauza menţinerii acestor mlaştini şi în zonele limitrofe cursurilor de apă. Redarea acestor vaste teritorii pentru producţia agricolă s-a realizat prin lucrările de drenare, canalizare şi îndiguire începute în secolul al XVIII-lea. În prezent, forma de relief dominantă este câmpia subsidentă, având uşoare văi şi denivelări, cu o pantă uşoară de 0,15- 0,30% spre sud-vest. Datorită faptului că înclinarea este redusă, în anotimpurile ploioase se produce fenomenul de stagnare şi de băltire a apei, deoarece aceasta nu are pantă suficientă pentru scurgere. Terasele Begăi se extind până pe teritoriul localităţii Giarmata Vii. Astfel, terasa 1 trece pe la sud de Ianova şi Giarmata, ajungând până la Giarmata Vii. Această terasă se află la o altitudine de 10 metri deasupra Begăi, fiind formată din două straturi de loess la nivelul luncii şi aluviunile sub nivelul Begăi. De aici se deduce că s-a produs o scufundare a terasei care iniţial avea o altitudine de 25-30 m deasupra Begăi. De asemenea, terasa 2 ajunge până aici, iar „de la Giarmata Vii către vest, terasele 1 şi 2 se scufundă (terasa 2 urcă totuşi pe Beregsău)“. Forajele efectuate în această zonă indică existenţa a două straturi de loess îngropate la 5-10 metri şi 20-25 metri, aceste date conducând la concluzia că straturile aparţin celor două terase .
Imagine de ansamblu a localităţii Giarmata Vii, spre Remetea Mare
Imagine de ansamblu a localităţii Giarmata Vii, spre Remetea Mare

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.