Monografie Giarmata Vii Uberland / Pozitia fizico-geografica

Structura geologică

Aflată în zona de subsidenţă a râului Bega, structura stratificată a subsolului se caracterizează prin alternarea depozitelor sedimentare de argile, nisipuri, pietrişuri şi marne, având în general o înclinare spre sud, adică spre Timiş. La suprafaţă se observă existenţa unor straturi sedimentare de origine fluvio-lacustră, care se prezintă sub forma unei succesiuni de nisipuri, pietrişuri şi argile. Nisipurile feruginoase prezente aici atestă existenţa în această regiune a unui lac până la începutul cuaternarului3. Existenţa acestui lac în timpul sarmaţianului este dovedită de straturile de marne şi marne nisipoase cu resturi de lamelibranhiate evidenţiate de cercetările întreprinse în această zonă.
În zona din jurul Pădurii Verzi a fost evidenţiată existenţa a două pături de loess, prima cu o grosime de 10-12 metri, care conţine loess galben caracteristic câmpiei înalte a Vingăi, şi a doua, mai adâncă, formată dintr-un strat de loess amestecat cu argilă vineţie. Acest lucru demonstrează faptul că în interglaciarul Riess-Wurn, regiunea oraşului Timişoara a suferit o mişcare de scufundare, lucru ce a dus la înmlăştinarea terenului. Aceste fenomene au avut ca rezultat formarea unui strat de argilă galben-lutoasă de origine fluvială, care se află foarte aproape de suprafaţă. Astfel se explică existenţa pe teritoriul localităţii a trei foste cariere de pământ folosite pentru fabricarea cărămizilor
nearse.
Din punct de vedere tectonic, zona aceasta se găseşte pe linia de faliere est-vest, care desparte masivul Poiana Ruscă de dealurile Lipovei. Timişoaraşi zonele adiacente sunt un centru seismic destul de activ, însă în ultimele două secole nu s-au înregistrat cutremure puternice, majoritatea având intensitate redusă.
Fostă carieră de pămānt
Fostă carieră de pămānt

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.