Monografie Giarmata Vii Uberland / Ce cuprinde monografia?

Introducere

Lucrările monografice au o însemnătate deosebită, întrucât ele încearcă să reconstituie traseul existenţial al unor localităţi în evenimente şipersonalităţi. Pentru ca o monografie să-şi atingă scopul este necesar să se analizeze toate elementele care influenţează, mai mult sau mai puţin, viaţa unei comunităţi. De aceea, lucrarea monografică nu se limitează doar laînşiruirea unor date istorice, ci ea trebuie să pătrundă în esenţa lucrurilor şi să interpreteze evenimentele majore care au influenţat, într-un fel sau altul, viaţa unei aşezări. Dezvoltarea unei comunităţi este dependentă de succesiunea evenimentelor la nivelul unei regiuni, al unei ţări şi chiar al întregii omeniri. Faptul că până în prezent nimeni nu a încercat să realizeze o monografie a satului Giarmata Vii ne îndreptăţeşte să acordăm atenţie acestui subiect, întrucât evoluţia aşezării se dovedeşte a fi plină de dinamism şi individualitate.

Biserica a fost un element catalizator pentru comunitatea din Giarmata Vii, viaţa bisericească fiind dinamizată de evenimentele istorice şi de problemele social-economice din diferite etape istorice.
Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze o stare de fapt: Giarmata Vii, deşi are o istorie scurtă, a fost mereu în centrul atenţiei autorităţilor, deoarece locuitorii ei sunt interesaţi de rezolvarea problemelor cu care se confruntă, fapt pentru care au apelat, nu de puţine ori, la memorii şi sesizări adresate atât autorităţilor comunale, cât şi celor judeţene. Lipsa unui organ administrativ propriu în multe cazuri a înfrânat dezvoltarea aşezării, deoarece primăria comunei de care aparţinea nu a fost dispusă să contribuie la rezolvarea problemelor comunitare. Numai implicarea unor oameni interesaţi de progresul aşezării a făcut posibil cursul ascendent pe care l-a urmat comunitatea la care ne referim. Biserica trebuia să suplinească absenţa unei instituţii de conducere, fapt pentru care, prin intermediul ei, s-a urmărit nu numai convieţuirea liniştită a locuitorilor, ci şi rezolvarea problemelor administrative. Slujitorii bisericii au fost cei care au reprezentat interesele comunităţii în faţa autorităţilor comunale, rezolvând multe din problemele majore cu care se confruntau locuitorii satului.
Structura etnică a localităţii a fost dominată, până după Al Doilea Război Mondial, de populaţia de origine germană, fapt care nu a constituit niciodată un impediment pentru buna convieţuire a locuitorilor. Tot timpul este pus pe primul plan interesul general al comunităţii, fără să se ţină cont de diferenţele care existau între etnii. Aceste deosebiri nu i-au împiedicat pe cei ce locuiau aici să trăiască în armonie, astfel încât cu uşurinţă ne putem da seama de influenţele reciproce, atât în ceea ce priveşte stilul de viaţă, cât şi în modul de trăire a unor obiceiuri, care implicau nu doar viaţa particulară, ci şi cea socială şi spirituală.
Urmărind evoluţia demografică, am constatat că, în ciuda problemelor social-economice ivite în diferite perioade, localitatea s-a aflat într-un proces continuu de extindere. De aceea am evidenţiat în diverse situaţii avantajul pe care l-a avut localitatea datorită poziţiei sale geografice faţă de oraşul Timişoara. Nu putem analiza evoluţia comunităţii dacă nu vom lua în calcul faptul că întreaga zonă s-a aflat într-un proces continuu de dezvoltare, care a implicat, de multe ori, schimbări economice şi social-culturale de mare amploare şi care au avut drept consecinţe modificări la nivelul structurii demografice. Dezvoltarea marilor centre industriale, printre care şi Timişoara, concomitent cu colectivizarea din agricultură a făcut ca forţa de muncă să fie concentrată spre marile centre urbane. Atraşi de perspectiva unei vieţi mai bune, multe familii din alte localităţi s-au mutat în Giarmata Vii, care devenise un importat centru de navetişti.
Trebuie evidenţiat şi faptul că membrii acestei comunităţi au fost interesaţi şi de crearea unor condiţii prielnice desfăşurării optime a procesului de instruire a tinerelor generaţii. Dându-şi seama de importanţa pe care o are educaţia în perspectiva dezvoltării social-economice care se întrezărea, devine lesne de înţeles de ce au fost întreprinse eforturi majore pentru asigurarea spaţiului aferent învăţământului, precum şi a personalului care să se ocupe de instruirea elevilor.
În cele ce urmează vom analiza evoluţia aşezării ţinând seama de condiţiile fizico-geografice pe care le oferea amplasarea localităţii, de evenimentele istorice care au influenţat viaţa comunităţii. Este subliniat rolul deosebit de important pe care l-a avut biserica în dezvoltarea aşezării, prin implicare activă şi permanentă. Vom remarca, apoi, creşterea continuă a populaţiei, precumşi evoluţia celor care frecventau cursurile şcolare. Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că, în ciuda diverselor influenţe, s-au încetăţenit anumite obiceiuri legate de viaţa spirituală şi cea laică a comunităţii.

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.