Monografie Giarmata Vii Uberland / Biserica ortodoxa

Pictura
Problema pictării bisericii a fost supusă dezbaterii odată cu venirea preotului paroh Stoca Ilie în parohia, de atunci, Dumbrăviţa-Giarmata Vii. Astfel, la numai şase luni de la venirea sa, în şedinţa Consiliului parohial din 19 ianuarie 1975, când s-a subliniat şi dorinţa credincioşilor din Giarmata Vii de a se dezlipi de Dumbrăviţa, fapt ce s-a şi întâmplat la 1 octombrie 1975, s-a pus pentru prima dată problema pictării bisericii. Cu toate acestea, abia în şedinţa din 20 aprilie 1975 a Consiliului parohial şi, respectiv, 5 mai 1975 a Adunării parohiale se hotărăşte ca prin contribuţia fiecărei familii să se strângă un fond destinat pictării bisericii. Totodată, s-a hotărât ca suma minimă cu care să contribuie fiecare familie să fie de 300 de lei.detalii...


Cartea veche bisericească
Deşi avem informaţii că au existat cărţi de cult a căror vechime era considerabilă, totuşi acestea nu s-au păstrat până astăzi. Astfel, ştim că biserica a avut în inventar o Evanghelie tipărită cu litere chirilice şi care cuprindea următoarea inscripţie: „Acum întâia tipărită întru a doua Domnie a Ţării Româneşti a Prea Înaltului Domn Ioan Grigore Ghica Voievod, iară cu Blagoslovenia şi toată cheltuiala a P.S. Kiril Neofit Kristianul Mitropolit a toate Ţării Româneşti şi Exarh a plaiurilor. Şi s-au tipărit cu scara şi după orânduiala celei greceşti a Sf. Mitropolit din Bucureşti la anul de la zidirea lumii 7288 de Barbul Bucureştianul Tipograful“.detalii...


Obiecte de cult
Parohia Ortodoxă Giarmata Vii, având o istorie relativ recentă, nu posedă obiecte de cult a căror vechime şi realizare să fie deosebite. Faptul că până în 1930 a fost filie a parohiei Ghiroda a făcut ca inventarul bisericii să fie sărac şi să se rezume la strictul necesar oficierii serviciilor divine. Nici după venirea preotului Filip Doboş lucrurile nu s-au schimbat, deoarece resursele au fost dirijate spre lucrările de construcţie şi apoi de definitivare a lucrărilor. Aşa se face că cele mai vechi obiecte datează din 1925, când de fapt începe să funcţioneze prima capelă din localitate. În acest an a fost cumpărat un chivot din lemn de brad având dimensiunile 100x30x50 şi având valoarea de 300 de lei. Din aceeaşi perioadă dateazăşi cununiile folosite la oficierea Sfintei Taine a Căsătoriei, care au fost donate de Traian Răduţ, valorând 20 de lei.detalii...


Preoţii şi slujitorii bisericii
1. Pop Ioan (1892-1908) – este primul preot despre care avem informaţii că a acordat asistenţă religioasă credincioşilor din Giarmata Vii. El a fost preot paroh în Ghiroda şi întrucât în perioada respectivă Giarmata Vii era filie a acestei parohii, el a fost cel care a oficiat sfintele slujbe şi pentru credincioşii din această localitate, deoarece aici nu exista nici o capelă în care să se oficieze serviciile divine.detalii...


Vizite canonice
Prima vizită canonicăefectuată în parohia Giarmata Vii a fost făcutăde Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, în 8 octombrie 1967, când a fost târnosită biserica şi este dat hrisovul prin care este consfinţit acest act. Aceastăslujbăde sfinţire s-a datorat, în primul rând, părintelui Zorlenţan Gheorghe, care s-a îngrijit şi de terminarea lucrărilor la biserică.detalii...


Pagina <<<   1   2  

inapoi | top

May 2018 Iunie 2018 Jul 2018
D L Ma Mi J V S
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
evenimente din viata satului...
evenimente religioase...
Acasa | Evenimente | Locatia | Primarie | Politie | Scoala | Gradinita | Biserica | Oficiu Postal | Dispensar


Giarmata Vii, Judet Timis, Romania, E-mail: info@giarmatavii.ro
© Copyright Giarmata Vii. Toate drepturile rezervate.

Acest site a fost realizat de Biserica Ortodoxa Giarmata Vii Überland.